ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 229) 30 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (อ่าน 153) 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แยกตามห้องเรียน) (อ่าน 877) 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9216) 09 มิ.ย. 63
กำหนดการแล้วแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบบ่าย 4/6-4/9) (อ่าน 328) 06 มิ.ย. 63
กำหนดการแล้วแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบเช้า 4/2-4/5) (อ่าน 320) 06 มิ.ย. 63
กำหนดการแล้วแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 594) 04 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ (อ่าน 922) 04 มิ.ย. 63
ผลการประเมินคุณภาพสมศ.รอบสี่ (อ่าน 230) 03 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1769) 18 พ.ค. 63
แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย. 2563 (อ่าน 1094) 17 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8471) 30 เม.ย. 63
เชิญรับชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน DLTV (อ่าน 1167) 16 เม.ย. 63
ประกาศการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไว้รั (อ่าน 678) 18 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1853) 25 ก.พ. 63
แจ้งหยุดการเรียนการสอน (อ่าน 386) 20 ก.พ. 63
ประกาศผลสอบแข่งขัน T.K. Champion Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 964) 19 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 710) 18 ก.พ. 63
ตารางสอบและประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน T.K.Champion Test ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 721) 14 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน T.K. Champion Test ครั้งที่ 2 (อ่าน 495) 27 ม.ค. 63
ผลการแข่งขันเวทีคนเก่ง ครั้งที่ 2 (อ่าน 410) 14 ม.ค. 63
งานวันบุรพาจารย์ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และเปิดบ้านตราษฯ สู่ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 5 (อ่าน 270) 08 ม.ค. 63
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 243) 07 ม.ค. 63
ประกาศผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2562 (อ่าน 334) 19 ธ.ค. 62
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 465) 14 ธ.ค. 62
ประกาศเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ประจำปี 2562 (อ่าน 372) 15 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562 (อ่าน 352) 12 พ.ย. 62
กิจกรรมศึกษาปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 427) 08 พ.ย. 62
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 1035) 10 ต.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 626) 10 ก.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 592) 28 มิ.ย. 62
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding)​ (อ่าน 577) 12 มิ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 565) 11 มิ.ย. 62
กำหนดการสอบข้อเขียน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AFS เขตตราด (อ่าน 588) 06 มิ.ย. 62
เชิญชมการแข่งขันฟุตบอล รายการ TK League season 2 (อ่าน 605) 27 พ.ค. 62
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (อ่าน 570) 23 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ AFS Trat Chapter Fanpage (อ่าน 101) 17 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 722) 30 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1278) 30 เม.ย. 62
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 691) 30 เม.ย. 62