ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไว้รั
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
แจ้งหยุดการเรียนการสอน
ประกาศผลสอบแข่งขัน T.K. Champion Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
ตารางสอบและประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน T.K.Champion Test ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน T.K. Champion Test ครั้งที่ 2
ผลการแข่งขันเวทีคนเก่ง ครั้งที่ 2
ผลการแข่งขันเวทีคนเก่ง ครั้งที่ 2
งาน T.K. Open House 5th
วันที่ 14 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ
 
รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนอนุบาลตราด ทีม 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนไสวนันทวิทย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด ทีม 1
 
งานวันบุรพาจารย์ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และเปิดบ้านตราษฯ สู่ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 5
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ประกาศผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2562
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ประกาศเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ประจำปี 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
กิจกรรมศึกษาปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2562
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding)​
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กำหนดการสอบข้อเขียน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AFS เขตตราด
            โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AFS เขตตราด จะทำการจัดการสอบข้อเขียน
ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร 5 ห้อง 521 เวลา 9.00
ให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนมาให้เรียบร้อย พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องเขียน (ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ) และบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประชาชน
เชิญชมการแข่งขันฟุตบอล รายการ TK League season 2
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ประชาสัมพันธ์ AFS Trat Chapter Fanpage
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562