ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ค. 62 ถึง 04 ส.ค. 62 การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
งานรักษาดินแดน โรงเรียนตราษตระการคุณ
22 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 22, 24 และ 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบวันที่ 23, 24 และ 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 23, 25 และ 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 22, 23 และ 25 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบวันที่ 22, 24 และ 25 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 22, 24 และ 25 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนตราษตระการคุณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
13 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
08 มิ.ย. 62 ถึง 09 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
05 มิ.ย. 62 ถึง 09 มิ.ย. 62 ลูกเสือ ชั้น ม.3 จำนวน 18 คน เข้าค่ายเทิดพระเกียรติ ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
04 มิ.ย. 62 นักเรียนห้องเรียนวิทย์พิเศษ ม.4 เข้าค่ายปฐมนิเทศ ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
01 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562
งานรักษาดินแดน โรงเรียนตราษตระการคุณ
24 พ.ค. 62 กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ในงานระกำหวานจังหวัดตราด