ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.ย. 62 ถึง 10 ก.ย. 62 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดตราด) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนตราษตระการคุณ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนตราษตระการคุณ / ชุดผ้าไทย
08 ส.ค. 62 กิจกรรม ASEAN DAY
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนตราษตระการคุณ
26 ก.ค. 62 ถึง 04 ส.ค. 62 การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
งานรักษาดินแดน โรงเรียนตราษตระการคุณ
22 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 22, 24 และ 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบวันที่ 23, 24 และ 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 23, 25 และ 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 22, 23 และ 25 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบวันที่ 22, 24 และ 25 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 22, 24 และ 25 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนตราษตระการคุณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
13 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
08 มิ.ย. 62 ถึง 09 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
05 มิ.ย. 62 ถึง 09 มิ.ย. 62 ลูกเสือ ชั้น ม.3 จำนวน 18 คน เข้าค่ายเทิดพระเกียรติ ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
04 มิ.ย. 62 นักเรียนห้องเรียนวิทย์พิเศษ ม.4 เข้าค่ายปฐมนิเทศ ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
01 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562
งานรักษาดินแดน โรงเรียนตราษตระการคุณ
24 พ.ค. 62 กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ในงานระกำหวานจังหวัดตราด