งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนตราษตระการคุณ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 66