ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์ศึกษาปริทรรศน์ 2021 ระหว่างวันที่ 22 -25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
5/6 https://youtu.be/FOoB1o3S64o
5/9 https://youtu.be/Ez62GMtgo5Q

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
5/1 https://youtu.be/eUJUF7um2b0
5/5 https://youtu.be/qUayG5AyAiU

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
5/4 https://youtu.be/qvnS59h3msQ
5/2 https://youtu.be/eSpMVd80jIs

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
5/7 https://youtu.be/sKLqzkSUd-8
5/3 https://youtu.be/Id9UlFCAaic
5/8 https://youtu.be/vd9mzDgvczA
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2564,18:32   อ่าน 120 ครั้ง