ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญรับชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน DLTV
 
นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถรับชมการเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ม.1 – ม.3
ให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
 
รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง 
ชั้น ม.1- ม.3
================================
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/1000
===============================
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/1000
===============================
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/1000
 
ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,17:39   อ่าน 1266 ครั้ง