ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563
กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563
          กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนตราษตระการคุณ ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรม ค่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ลำภูราย ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์
          1.เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
          3. เพื่อแนะนำการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์
           กิจกรรมในค่าย นอกจากให้ความรู้ทางด้านการ Coding แล้ว ยังมีพี่ศิษย์เก่าที่กำลังเรียนสาขาวิวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) มา วีดีโอคอล ให้คำแนะนำพร้อมทั้งตอบคำถามเรื่องของการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย  มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และพี่ศิษย์เก่านักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันกำลังเรียนสาขาปัญญาประดิษฐ์( AI) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงในค่าย
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,13:03   อ่าน 371 ครั้ง