ภาพกิจกรรม
รับการประเมินโรงเรียนสีเขียว (7/12/2563)
           เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการพิริยะ เอกปิยะกุล รองผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนตราษตระการคุณ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีเขียว จาก กฟผ. และ สพฐ.นำโดย นางสุภรา ชัยสุนทรานนท์ (หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติภาคสถานศึกษา)นายวันชัย แจ่มนาม (ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก) นางสาริณี วังธนะรุ่งโรจน์ (ครูวิทยากรแกนนำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์)ในฐานะผู้แทนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าประเมินโรงเรียนสีเขียว ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสีเขียว โดยมี คุณสุริสา ริมคีรี (ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตราดเขต17) ร่วมสังเกตุการณ์
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,14:25   อ่าน 102 ครั้ง