ภาพกิจกรรม
นิทรรศการผลงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 2/11/2563
          นายพิริยะ เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ พร้อมด้วย นายวันชัย พละราด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายสมัชชา จันทร์แสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นายบุรณินทร์ พันธ์พิริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ นางรมณี จิตนาวสาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และห้องแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 และ 6/5 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ โดยมีผู้ปกครองของนักเรียน และนักเรียนห้องเรียนปกติให้ความสนใจเข้าร่วมชมผลงานเป็นอย่างมาก
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,21:50   อ่าน 115 ครั้ง