ภาพกิจกรรม
รับการตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินงานประกันคุณภาพ จากศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยบูรพา 29/10/63
          รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวธนพร  วังเรียง  และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนายสมัชชา  จันทร์แสง พร้อมด้วยคณะครู รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม การประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ เรือนกันเกรา โรงเรียนตราษตระการคุณ


โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,20:02   อ่าน 49 ครั้ง