ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนเครือข่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตราด
           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายพิริยะ  เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนตราษตระการคุณ ศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯ  ซึ่งได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)  กับโรงเรียนเครือข่าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.จ.ตราด จำนวน 10 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด และนางสาวนันทยา เศรษฐจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นพยานในพิธี MOU ในครั้งนี้ด้วย   
          โรงเรียนครือข่าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้
1.ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์
2.ร.ร.ตราดสรรเสริญวิทยาคม
3.ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม ฯ
4.ร.ร.บ่อไร่วิทยาคม
5.ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม
6.ร.ร.เนินทรายวิทยาคม
7.ร.ร.หนองบอนวิทยาคม
8.ร.ร.แหลมงอบวิทยาคม
9.ร.ร.เกาะช้างวิทยาคม
10.ร.ร.เขาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,20:58   อ่าน 170 ครั้ง