ภาพกิจกรรม
Kid Speech Camp ค่ายเยาวชนนักพูด
          ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  เข้าร่วมกิจกรรม  Kid Speech Camp ค่ายเยาวชนนักพูด  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคาร 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ เมื่อวันที่  26-27  พฤศจิกายน 2562  เพื่อฝึกศิลปะการพูดในที่ชุมชนของเยาวชน

โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2562,22:04   อ่าน 346 ครั้ง