ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมวิทยากรครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2
     คณะครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมวิทยากรครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ขยายผลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนแม่ข่าย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2562,14:42   อ่าน 287 ครั้ง