ภาพกิจกรรม
ค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ เข้าค่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 23-26 ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2562,14:20   อ่าน 677 ครั้ง