ภาพกิจกรรม
อบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
     กิจกรรมการอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารจังหวัดตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2562,14:04   อ่าน 560 ครั้ง