ภาพกิจกรรม
งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตราด
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดงของนักเรียน  ร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เวทีการแสดงหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 23-24 และ 26 พฤษภาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยคุณครู ระพีพร เชวงชุติรัตน์ เป็นผู้ฝึกซ้อม และนำนักเรียน เข้าร่วมการแสดงในงานมหรสพสมโภชดังกล่าว มีการแสดงจำนวน 4 ชุด ชุดที่ 1 รำสีนวล   ชุดที่ 2  ฟ้อนร้อยเอ็ดเพชรงาม ชุดที่ 3  เซิ้งโปงลาง ชุดที่ 4 รำตารีกีปัส
ผู้รายงาน : Admin

โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562,15:59   อ่าน 287 ครั้ง