ภาพกิจกรรม
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัด ประจำปี 2562
          โรงเรียนตราษตระการคุณ นำลูกเสือ ระดับ ม.2 เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีประจำปี 2562 ระดับจังหวัดตราด ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมีครูชุมแพ แก้วใส ครูสมศักดิ์ ก๋งอ่อน และครูกุลฤดี เวชปรีชา เป็นผู้กำกับดูแลฝึกซ้อมนักเรียน
ผู้รายงาน : ครูเสาวนีย์ ช่างเหลา 
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562,13:36   อ่าน 289 ครั้ง