คะแนน O-Net ปีการศึกษา 2562
คะแนน O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.96 KB
คะแนน O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348.22 KB